top of page

Miljöbedömning

Levande Filter

Ett växthus i centrum av huset kommer att ta emot all ventilationsluft från husets olika delar och ha ett sensorsystem för värme och fukt. Luften hämtas cirka 40 meter från huset där det förvärms och kyls under marken systemet kan liknas vid termiternas ventilationssystem.

bottom of page