Avloppsanläggningen blir ekologisk med återcirkulation av näring och energi.