top of page

Husprojektet

Jag bygger ett åttkantigt hus i Fannbyn ca 1,5 mil från Östersunds centrum.

Cirkeln skulle vara den mest effektiva formen om jag skulle optimera material/yta, åttkanten blev den logiska lösningen för mig. Andra fördelar är att byggnaden släpper in mer ljus, är lättare att värma upp samtidigt som den också blir svalare på sommaren. Många fördelar kommer av den geometriska formen som effektivt utnyttjar den inneslutna ytan.

 

Via den här sidan vill jag ge er insyn i mitt projekt. Projektet kommer att pågå några år, därför vill jag gärna ta del av andras kunskaper och åsikter via denna sida.

Information om åttkantiga huset :

 • Ett växthus, Solrummet lagrar energi med hjälp av 25 m3 gjord som värms upp under sommarn och avger värme under den kalla årstiden. Solrummet i centrum av huset kommer att ta emot all ventilationsluft från husets och ha ett sensorsystem för värme och fukt. En frånlufts-värmepump omvandlar senare luften till varmvatten som värmer huset och dess tappvatten. Inneluften hämtas cirka 40 meter från huset och värms och kyls under marken (termitinspirerad förtempererad inneluft).

 • Ytterväggar; IsoTimber 300 mm, samt panel av gammal timmerstomme som klyvs till en tjocklek ca 30 mm U ca 0,20 W/(m2 K). Innerväggarna byggs av lösvirke.

 • Ytbehandlingen blir Organowood, produkten klara miljöfördelar genom hela livscykeln det är ett flam- och rötskyddsmedel och innehåller inga miljöklassade ämnen och är vattenbaserat.

 • Isolering i tak och golv kommer att bestå av cellulosabaserad lösullsisolering från Tärmoträ.

 • Lokal klimatpåverkan skall hanteras med spjälor av trä på hörnen och takutsprång. Detta handlar om att ha vindmembran som stoppar avkylning på vintern och ökar luftrörligheten på fasaden på sommaren samt takutsprång som optimerar intaget av solljus. Taket ska skydda mot allt för mycket solintag på sommaren medan det på vintern fortfarande är en sådan vinkel att den inte lika högt gående solen, når in med tillräckligt solljus. Ett annat komplement på sommaren blir att fönstren med lågt U-värde ändrar färg och minskar eller ökar insläppet av ljus.

 • Alla balkar och takstolar ska ha minimal köldbrygga.

 • Avloppsanläggningen blir ekologisk med återcirkulation av näring och energi.

 • Inomhus kommer jag att använda jordfärger från Avjord.

 • Runt huset kommer en altan på cirka tre meter att löpa.

 • Energianläggning, frånluftsvärmepumpen drivs av solceller i ett separat hus. 

 • På sikt kommer jag att bifoga ritningar för att andra ska kunna bygga ett eget Åttkantigt hus.

Sven Wadman

bottom of page